Logo

Inscriptions
Demandes d'inscription   7P : COMPLET !!

Concours Maach Math
D’5G2 vum Här Baddé huet den 1. Präis beim Concours Maach Math an hirer Katégorie gewonnen. Ei...

Nistkästecher
4GSO4 huet zesummen mat "natur&ëmwelt" am Kader vum Projet "Urban birds" 4 Nistkästecher zesu...

Fieldgen for Future
De Grupp Eis Schoul, eng nohalteg Schoul huet sech Gedanke gemaach, wéi mer den Tri vun den Offäl...

COVID-19
À partir du 1er avril, il n’y a plus de tests à l'école et la permanence Covid cesse ses activité...